INMENSE dank

Ik ben veel mensen dank verschuldigd. Er zijn een paar sleutelfiguren.....

Frank Stournaras, psycholoog, die mij opgeleid heeft in de groepstherapie voor stotteren, met een duidelijk accent op échtheid en op acceptatie van het ‘anders zijn'. Natuurlijk leerde hij me ook strategieën en ontwikkelde ik via hem oog voor processen. Maar wat had Frank liefde voor ons vak en vertrouwen in mij !

Via Frank kwam ik ook in contact met Jeanny en Glyndon Riley uit Laguna Beach (USA) die mij als hun zoon begeleidden op de weg van de ouder- en kindertherapie, in de toegepaste research en niet op de laatste plaats, me in verbinding brachten met het werk van Scott Peck,

Martin van Kalmthout, hoofddocent aan de Radboud Universiteit, die indrukwekkende colleges gaf over de werkzame bestanddelen in psychotherapie.

Phil Mirvis en Ann Hoewing, die mij introduceerden in het werk als facilitator.

Liesbeth Wolff, met wie ik vele jaren kameraadschappelijk heb samengewerkt, altijd met ‘community building' als fundament.

Gitte Hartjesveld, met wie ik een 24-tal jaren ben opgelopen op mijn levenspad.

Peter Vader, mijn eerste en beste clowndocent

David Wijnveldt, die het in al zijn spontaniteit lukte om mij wakker te maken voor zelf-bewustzijn.

Ik ben zeker ook dank verschuldigd aan alle mensen die risico's namen.....nieuwe innovatieve bedrijven opzetten, mij in schakelden bij organisatie-ontwikkelings-processen, boeken schreven, inspirerende films maakten, mij vertrouwen gaven.....

En ik spreek ‘bij voorbaat' mijn dank uit, aan die mensen die mij de komende tijd gaan inschakelen bij processen die voor hen belangrijk zijn.

Ik ben dankbaar dat ik leef en dit prachtige werk mag doen, INMENS Samen spel!