Voor de geïnteresseerde bezoeker is hier een korte toelichting in woord en beeld op de uitgangspunten van teamontwikkeling en ander samen*spel.

Psychologisch fundament

Psychologische grondslag (inspirator Peter Block)

In onze vermoeide samenleving zijn drie archetypen overactief en is één archetype onderbelicht. Het streven naar een persoonlijk evenwicht en naar een collectieve evenwichtige kracht van 4 archetypen, werkt geluk en een meer duurzame samenBEleving in de hand in de hand.

De archetypische econoom (1), met een hang naar weging van kosten en baten en naar winstmaximalisatie zorgt voor uitputting van mens en planeet. Zelfs duurzaamheid wordt door de bril van kosten en rendement bezien. Niks mis mee, maar met dominantie en eenzijdigheid wel .

De archetypische ingenieur (2) weet voor alle problemen een oplossing, als de vraagstelling maar éénduidig is. De complexiteit en irrationaliteit zijn een gruwel voor dit archetype. Fijn, zo'n ras probleemoplosser. Maar sommige uitdagingen vragen eerder wijsheid. Soms is de werkelijkheid niet éénduidig en helder. Tja. Samen!

De archetypische leraar (3) weet altijd alles. Het is weliswaar bekende kennis, maar er is altijd een kennisbron. Maar werkelijk nieuwe bronnen raadplegen? En het ' niet weten' is ook van alle dag.

De archetypische kunstenaar (4) is altijd op zoek naar het nieuwe, het andere. Dit archetype kan goed buiten de geplande kaders kijken/denken, maar wordt gemakkelijk onnavolgbaar. Onvoorspelbaarheid is creatief, maar vaak niet efficiënt. Belangrijke kwaliteit, maar in samenhang met de andere archetypen.

Dubbele lemniscaat

Sociale grondslag (inspirator Scott Peck)

Als psychiater in het Amerikaanse leger en als theoloog zag Scott Peck de bruikbare spanning tussen individualiteit en collectiviteit, de creatieve spanning tussen IK en WIJ. Hij heeft gemeenschapszin grondig bestudeerd en beschreven. De sociale experimenten in het Londense instituut Tavistock, zijn eigen ervaringsgerichte groepsdynamische zoektocht, koppelde hij aan persoonlijke groepservaringen en de kuddegeest. Hij beschreef de wetmatigheden in de groepsdynamiek in spontane groepsontwikkeling. Door de introductie van nieuwe gedragscodes zag hij groepen in vrijheid duurzaam ontwikkelen tot authentieke gemeenschappen. Door die nieuwe codes en door een geëigende wijze van faciliteren, bleek dat herhaalbaar. Er is nooit een garantie voor het bouwwerk, het blijft werk van een vrije geest, een open hart en een vrije wil. Maar dan zijn er vier fasen, die als een wetmatigheid hun intrede doen als mensen samen zijn.

 
Spiritueel fundament

Spiritueel fundament

Het leven is geen doolhof, wel een weg in een labyrinth. Het niet weten van de individuele en collectieve weg wordt gaandeweg gevuld met bewustzijn over oorsprong, ziel & persoon. Door het labyrinth te gaan, komt de mens bij de kern van ZIJN.

 
Procesfundament

Procesgrondslag (inspirator: Otto Scharmer)

Het is verleidelijk om een uitdaging altijd oplossingsgericht, met bekende gesofisticeerde middelen te lijf te gaan. Dan spelen we op ‘safe'. Dat heette ooit een ‘lerende organisatie'. Maar daarmee laten we de kans liggen op iets werkelijk nieuws, wat zich ‘uit het veld' wil aandienen, wil laten zien. En dat kunnen we ons niet meer permitteren. De chaos, de complexiteit en de uitdagingen zijn te groot. Er zijn quantumsprongen nodig. En dat vraagt een ‘ander' proces: de weg verder is binnendoor.

 
Operationeel fundament

Operationele grondslag

Een handig operationeel kader (HOE) is het inruimen van een duidelijke plaats voor de samen uit te voeren TAAK (‘HET'). Een team zoekt en vindt een gezonde afwisseling tussen de taak (HET), het persoonlijke proces (IK) en daarmee verbonden collectieve processen (WIJ). Door kort te zitten op de alledaagse operatie, of dat nou een kerk besturen of margarine maken is, voegen we operationeel bewustzijn toe. En daarmee vitaliteit en flexibiliteit.