Ouderwets team
HEART

INMENSE "producten" op de plank

Bouwen aan een HEART, een kleurrijk, eigentijds team, effectief en vitaal.

Bouwen aan een HEART begint met een tweedaagse scan, voor een team of afdeling met een natuurlijke ont-wikkelwens. Waarheen ontwikkelen? Effectief en mens-waardig. Bezield. De scan, direct gekoppeld aan de organisatieTAAK (sommige teams verzetten bergen werk tijdens een scan) is een tweedaagse doorkijk, waarbij de reflectie en zelfreflectie worden toegevoegd aan het alledaagse werken. Stroomlijnen of alles op zijn kop. We hebben deze scan bijna 100 keer gedaan. En verheugen ons op HEART 98.
Wij hebben zo onze voorkeurlocaties, maar verzorgen details in samenspraak.

Workshadowing & coaching

Als een soort van schaduw praesent zijn, als het écht gebeurt. Het échte werk. Bij ontwikkelvragen. Kortdurend en lichtvoetig.

Samen kunst

Samen kunst aanschaffen, bijvoorbeeld voor een jubileum, een budget afspreken en van het kijken de smaak van het samen ontwikkelen. INMENS kijkt en spiegelt, voedt. Lees meer over samen kunst.

Opleiding ‘mogelijk makers'

U kunt zich al opgeven voor de tweede opleidingsgroep mogelijkmakers, die start in het najaar van 2011. Een ‘facilitatoropleiding', met als basis de grondslagen van Scott M. Peck. Wij nodigen expliciet beginners met levenservaring(60+) uit in te stappen. KLEURRIJK GRIJS.

INMENSE "producten" op maat

Maatwerk rond organisatieleren en U-transities

Ik voel me als een vis in het water bij het ontwerpen en uitvoeren van ervaringsgericht samen leren, samen presteren en samen presenteren

Pionieren

'nieuwe' werkvormen in dialoog met de idee-eigenaar of opdrachtgever, met trouw aan de fundamenten van 'het nieuwe', gekoppeld aan de vraag/de wens.

Knopen (helpen) ontwarren

De fundamenten zijn uitstekende uitgangspunten om intermenselijke knopen te helpen ontwarren. Daar waar samengewerkt wordt, in teams, maatschappen en bij initiatiefgroepen.

Gedegen, praktisch SPARREN

Voor teamontwikkelaars en/of HR-verantwoordelijken: Adriaan Bertens is vaker een sparringpartner bij het ontwerpen, uitvoeren, evalueren en/of het vervolgen van teamontwikkelingstrajecten. Voor second opinion. Of voor ideeën. Of voor creatieve/gedegen werkvormen. Of voor een kapstok. Of gewoon ter inspiratie en steun.