Stichting samenbeleving

2013:

‘Van kudde naar geest’

 

Een bijeenkomst van enkele uren, waarin SOCIALE VERNIEUWING vorm krijgt, waar de deelnemer kennis maakt met ‘vernieuwende sociale richtlijnen’ en de directe werking van dat ‘nieuwe’ voor het individu en voor de beleving van het samen. Sociale vernieuwing waarin het IK en het WIJ verbonden kunnen worden. Voorbij aan de pijnlijke aanpassing aan de kudde en ook aan het solistische eilandgevoel. Begeestering. Werkelijk samen. IK én WIJ.
Dé vernieuwende stap die we anno 2013 kunnen maken. SAMEN. BELEVING.

Adriaan Bertens heeft daar al minstens 15 jaar meest positieve ervaringen mee en gaat die ervaringen delen. Direct ervaren maakt deel uit van dat ‘delen’. Adriaan geeft context, onder meer vanuit de theorie U van Otto Scharmer, medewerker/docent aan het Michigan Institute of Technology.
Hij geeft voorbeelden van bezielde vormen van samenbeleving, gebaseerd op de sociale vernieuwing die volgens hem aanstaande én noodzakelijk is: vernieuwende teambuilding (HEART) en waardevolle huiskamergesprekken over levenseinde. En hij weet waar hij over praat.

Adriaan geeft de avond vorm en laat óók los, zodat het een samenbeleving kan worden. In zijn mini-draaiboek is aan het eind een gezamenlijke terugblik voorzien. Als de samenkomst ‘de geest’ krijgt, is het nog maar zien of dat draaiboekje draait. Twee filmfragmenten maken deel uit van zijn plan…tja…

Na afloop worden de mogelijkheden voor een vervolg aangegeven. Die mogelijkheden zijn legio.
De investering voor deze bijeenkomst is ‘waardering achteraf’.
De pet van honorering gaat voorbij.

Adriaan inspireert, leert en faciliteert en bouwt lichtvoetig.
Boekingen kunnen via de contactpagina.